imithetho

Le migaqo yesitolo se-Intanethi, misela imigaqo yokusebenza kwendawo yokugcina online egcinwe ngegama "Moi Mili" kwidilesi ye-Intanethi www.norddbo.com, kunye neemeko zokuqukumbela nokuphunyezwa kwezivumelwano zokuthengiswa kweempahla nabathengi, esitolo. Le Migaqo iba yinxalenye yesivumelwano esenziwa phakathi komthengisi kunye nomthengi.

Nokuba ithengiwe kwivenkile ethengisa izinto kwi-Intanethi, uMthengi unelungelo, ngaphambi kokubeka iodolo, yokuthetha-thethana nawo onke amalungiselelo esivumelwano kunye nomThengisi, kubandakanya notshintsho lwezibonelelo zale migaqo ilandelayo. Olu thethwano kufuneka luqhutywa nge-imeyile okanye ngembalelwano kwaye zibhekiswe kwidilesi yembalelwano yomnxibelelanisi: Moi Mili Klaudia Wcisło kunye neofisi yakhe ebhalisiweyo eWarsaw, Bronowska Street 7D, 03-995 Warsaw. Kwimeko yokurhoxa komthengi ekunokwenzeka ukuba agqibe ikhontrakthi ngothethathethwano lomntu, kuya kusebenza le migaqo ulandelayo kunye nomthetho ofanelekileyo.

1. IINKCUKACHA NGOKUFUNDA NGEXESHA LOKUFUNDA

1.1. Ivenkile ye-Intanethi isebenza e www.norddbo.com ungumnikazi kaKlaudia Wcisło oqhuba imisebenzi yeshishini phantsi kwenkampani iMoo Mili Klaudia Wcisło eseWarsaw, street IBronowska 7D, 03-995 I-Warsaw, engeniswe kwiRejista ephakathi yoMsebenzi wezoQoqo ligcinwe nguMphathiswa wezoqoqosho, kunye nenombolo ye-NIP ye-9930439924, i-REGON 146627846, ekubhekiselelwa kuyo njenge "Umthengisi".

1.2. Idatha yokuGcina:
Iakhawunti yeBhanki:
I-Alior Bank 98 2490 0005 0000 4530 8923 8415

Gcina idatha yembalelwano:
Mili Mili Klaudia Wcisło
ul. IBronowska 7D
03-995 Warszawa
I-imeyile:
moimili.info@gmail.com
ifowuni yoqhagamshelwano: + 881 543 398

2. zaseburhulumenteni
Amagama adweliswe apha ngezantsi aneentsingiselo ezinikezwe apha kwiMigaqo:

"Umthengi" - uthetha umthengi wevenkile, i.e. ngumntu ongumntu ogcweleyo ngokwasemthethweni, umntu osemthethweni okanye umbutho ongengomntu osemthethweni, owonikwa ngumthetho ngokomthetho, ogqiba isivumelwano sokuthengisa iimpahla nomthengisi ngeenjongo ezingahambelani ngqo nomsebenzi wakhe weshishini. okanye umntu oqeqeshiweyo, oko kukuthi, ukufezekisa iimfuno zabo;

"Imigaqo "-ukuthetha le migaqo ye" Moi Mili "kwiVenkile ye-Intanethi yoMthengisi;
"Umthengisi" -inentsingiselo ekhankanyiweyo kwinqaku 1.1;
"Ivenkile" - lithetha i "Moi Mili" ivenkile ye-intanethi engeyoMthengisi, esebenza kuyo
www.norddbo.com ukuthengisa izinto kubathengi.
"Ubungqina bokuthenga" - i-invoice, i-invoyisi, irisithi okanye irisithi ekhutshwe ngokuhambelana noMthetho kwirhafu kwiimpahla kunye neenkonzo ze-11 ngoMatshi 2004 yonyaka, njengoko ulungisiwe neminye imithetho esetyenziswayo.

3. IXESHA LOKUVELA

3.1. Umthengisi uthengisa iimpahla nge-Intanethi ngewotshi - ngokuzalisa le fomu kwiwebhusayithi yevenkile, nge-imeyile ku: www.norddbo.com Ngomnxeba kwi + 48 881 543 398 kwiiyure 8-16. Umbandela wokubeka iodolo nge-Intanethi kukuzaliswa ngokuchanekileyo kwefom yoku-odola kunye neenkcukacha zedilesi kunye nentlawulo ngokungqinelana nale Migaqo.

3.2. Amagama abavelisi kunye neempawu zentengiso ngamalungelo obunini bempahla yabaninizo kwaye azisiwe kwiVenkile ngeenkcukacha kuphela. Iimveliso ezibonisiweyo kunye nolwazi malunga nazo, kubandakanya uluhlu lwamaxabiso, iifoto kunye nemifanekiso yeempahla azenzi ntengiso okanye unikelo ngaphakathi kwentsingiselo yomthetho, kodwa lulwazi lurhwebo kuphela malunga nempahla kwaye lunokwahluka kancinci kwimo yokwenene.

3.3. Ubungakanani kunye nohlobo lweempahla ezibonelelwe kwiVenkile ziyahluka kwaye zihlala zihlaziywa rhoqo.

3.4. Inani leempahla ezigutyungelwe naluphi na unyuso kwiVenkile lilinganiselwe. Ukuthengisa kwabo kuqhutywa ngesiseko somyalelo obekiweyo oqinisekiswe yivenkile, ngelixa amasheya egcina.

4. IZIXHOBO ZOKUHLE

4.1. Ixabiso layo yonke into ebonakalayo kwiwebhusayithi yesitolo se-intanethi www.norddbo.com Iimpahla zixabiso elipheleleyo (i.e. ibandakanya i-VAT) kwaye ibonakaliswe kwii-zlotys zasePoland. Amaxabiso ezinto azibandakanyi iindleko zokuhanjiswa, ezimiselweyo ngokoluhlu lwexabiso lokuhanjiswa ngokwahlukeneyo.

Amaxabiso e-4.2 avela kwiwebhusayithi yevenkile www.norddbo.com , kunye neenkcazo zeempahla zenza ulwazi lwentengiso kuphela hayi okunikezelwayo ngaphakathi kwentsingiselo yeKhowudi yePalamente. Ukubopha-ngeenjongo zokuqukumbela ikhontrakthi ethile-bafumana ngokukhawuleza emva kokuba uMthengisi avume ukuba wamkele i-odolo.

I-4.3 Ixabiso elinikiweyo kwimveliso nganye lisebenza de kube sekupheleni. Ivenkile igcina ilungelo lokutshintsha amaxabiso ezinto ezinikwayo, ingenise iimpahla ezintsha kwisibonelelo esivelweyo, iphume kwaye irhoxise amaphulo okukhuthaza kumaphepha evenkile, okanye yenze iinguqu kubo. Utshintsho kwixabiso leempahla aluchaphazeli ii-oda ezamkelweyo ukulungiselela ukwenziwa.

5. UKUQUKUNYELWA KONXIBELELWANO NOKUPHUNYEZWA KOMNQOPHISO

5.1. Inkqubo yoku-odola iqala ngokunqakraza iqhosha "lokongeza kwinqwelo" ecaleni kwemveliso ekhethiweyo. Umthengi, emva kokhetho lokugqibela lweempahla afuna ukuzithenga, ucofa iqhosha u "oda". Emva koko, umthengi ucelwa ukuba anikeze idilesi ye-imeyile, ukhetho lwendlela yokuhambisa kunye nohlobo lwentlawulo. Emva kokugqiba ulwazi oluyimfuneko, umthengi ucofa iqhosha elithi "qhubeka". Umthengi uyacelwa ukuba abonelele ngedilesi apho kuhanjiswe iimpahla ezi-odolwe ngaye.

5.2. Ngaphambi koku-odola kokugqibela, uMthengi unokufunda ulwazi malunga neodolo ebekiweyo, ebandakanya, phakathi kwabanye ukubalwa kwezinto ezi-odliweyo, iyunithi yazo kunye nexabiso elipheleleyo, ixabiso lazo naziphi izaphulelo kunye neendleko zokuhambisa. Emva kokugqiba idatha efunekayo yokuhambisa iimpahla ezi-odolwe, uMthengi ucofa iqhosha elithi "indawo yoku-oda".

5.3. Ngokucofa iqhosha "loku-odola", uMthengi ungenisa kuMthengisi isibonelelo sokuthenga iimpahla eziboniswe kumyalelo, phantsi kwemiqathango echazwe kuyo nesiphumo seMigaqo ("ukubeka iodolo", "iodolo ebekiweyo"). Umyalelo uthathwa njengoncedo olusebenzayo nolubophelelayo lokuthengwa kweempahla ngumthengi kuphela ukuba ifomu yoku-odola igqityiwe ngokuchanekileyo ngumthengi kwaye yathunyelwa kuMthengisi esebenzisa inkqubo kunye neendlela eziqulathwe kumaphepha oVimba, ngokucofa iqhosha elithi "indawo yokuyalela", ngaphandle kokuba umthetho ubonelela ngenye indlela. Ukubeka iodolo ayifani nokwamkelwa nguMthengisi.

5.4. Emva kokucofa iqhosha "loku-odola", uMthengisi uya kuvelisa ulwazi malunga neenkcukacha zoku-odolwa, eziya kuthunyelwa kwidilesi ye-imeyile yomthengi enikezwe kwifomu yoku-odola ("umyalezo osisishwankathelo se-odolo", "isishwankathelo soku-odola"). Ukuthumela ngomthengisi ulwazi malunga neenkcukacha zomyalelo akwenzi isiphelo sesivumelwano, kodwa kujolise ekwaziseni umThengi ukuba iodolo ifikile kwiVenkile.

5.5. Umyalezo osisishwankathelo soku-odola ukwanesicelo sokuhlawulwa kwenani (ixabiso lempahla neentlawulo zokuhambisa) ezivela kumyalelo obekiweyo. Umthengi uthembisa ukubhatala isixa semali ngokubhekisele kumyalelo obekiweyo, kwimigqaliselo kunye nangamaxesha aphuma kule Migaqo.

5.6. Emva kokwenza intlawulo nguMthengi, umthengisi wazisa umthengi nge-imeyile malunga nokwamkelwa komyalelo wokuphunyezwa. Isivumelwano sentengiso kugqitywa xa umthengi efumana umyalezo ovela kuMthengisi oqinisekisa ukwamkelwa komyalelo obekiweyo. Umbandela wokwamkela iodolo kukufumaneka kwemveliso kwindawo yokugcina iimpahla.

5.7. Umthengisi unelungelo lokuqinisekisa i-odolo kwiimeko zokuthandabuza ezifanelekileyo (umz. Ukubonelela ngedilesi yokuhambisa engekhoyo) kwaye kwimeko apho umthengi engaphumeleli ukuthobela izibonelelo zale Migaqo. Kwimeko yezi meko zichazwe apha ngasentla, uMthengisi unokurhoxa kwikhontrakthi, malunga nomthengi oya kwaziswa nge-imeyile.

5.8. Ukubeka iodolo, kuyimfuneko ukuba umthengi abonelele ngale datha ilandelayo: igama nefani, (igama lenkampani, inombolo yokuchonga irhafu), idilesi yokuhanjiswa, idilesi ye-imeyile kunye nenombolo yefowuni evumela ukuqinisekiswa komyalelo obekiweyo.

5.9. Phambi kokuqinisekisa ukwamkelwa komyalelo nguMthengisi, umthengi unokungenisa uhlengahlengiso lwe-imeyile kule dilesi ilandelayo: moimili.info@gmail.com, kunye nokusebenza kwayo, ulungiso olunjalo kufuneka luphunyezwe nge-imeyile ngumthengisi. Oku akuchaphazeli amalungelo oMthengi okuvela kurhoxiso.

5.10. Umxholo othengiweyo wekhontrakthi uthunyelwe, kunye nencwadi yokuthengisa ekhethwe ngumthengi, uhlobo lokuhambisa olukhethwe ngumthengi kwindawo yokuhanjiswa eboniswe ngumthengi ngokomyalelo.
I-5.11 Emva kokuthumela iodolo kumthengi, Ivenkile iya kuvelisa i-imeyile (ukuba kunokwenzeka) ngolwazi malunga nokuhanjiswa.

6. UKUTHUTYELWA NOKUZONYULWA KWEEMPAHLA

6.1. Umthengisi wenza iiodolo kwihlabathi liphela ngokuhambisa ngekhuriya okanye ngePosti yasePoland.

6.2. Ukuhanjiswa kweempahla kuya kwenzeka ekukhetheni komthengi ngendlela ebekiweyo ngokwa;

a) Iposti yasePoland okanye ikhuriya inkampani,
b) Ngokuphenya ngobuqu ngokuqeshwa ngefowuni okanye nge-imeyile.

6.3. Iindleko zokuhambisa zithwalwa nguMthengi onolwazi ngexabiso elipheleleyo lokuhambisa ngaphambi kokufaka iodolo. Isishwankathelo se-odolo esineenkcukacha malunga ne-odolo kunye neendleko zokuziswa kuya kuthunyelwa kumthengi nge-imeyile, emva kokubeka iodolo, kwidilesi enikezwe kwifom yoku-odola.

6.4. Umthengi kufuneka ahlole imeko yepasile ngexesha lokuqokelelwa komqeshwa kwinkampani yokuhambisa okanye iPoczta Polska. Kwimeko yomonakalo kwiphasela, umthengi unyanzelekile ukuba axele kule ntetha aze azokufaka ingxelo yezikhalazo kwaye azise ugcino ngale Nto.

6.5. Indleko zokuhanjiswa kwamanye amazwe zimiselwa ngokukodwa nguMthengi kunye noMthengisi nge-imeyile, ngokwexabiso lerhafu yenkampani.

6.6. Umthengisi akahambisi imali ekuhanjisweni.

7. ISIQINISEKISO SOKUGQIBELA

7.1. Ixesha lokulungisa iodolo lithetha ixesha elifunekayo ukulungiselela iodolo yokuthumela. Umthengisi uzibophelele ukwenza yonke imizamo efanelekileyo yokuqinisekisa ukuba ifikelela kwi-3-5 yeentsuku zeshishini ukusukela ngalo ixesha isixa-mali esifanelekileyo somyalelo sifunyenwe kwiakhawunti yebhanki yomthengisi.

7.2. Ii-odolo ezibekwe ngoMgqibelo okanye ngeCawa, okanye iiholide zikawonke-wonke, ziqhutywa ngeentsuku zomsebenzi ze-3-5 kusuku lokuqala lomsebenzi, kodwa kungabandakanywa iiholide zikarhulumente ezilandelayo.

7.3. Umthengisi unelungelo lokunqumamisaa ukwenza ukuhambisa kwiVenkile yexesha elichaziweyo, kubonisiwe kwimeko nganye kwangaphambili kwiwebhusayithi www.norddbo.com. Ii-odolo aziyi kuqhubekeka ngaphakathi komhla obekiweyo ochaziweyo, kwaye umhla wokugqibela wokugcwalisa ii-odolo ezichazwe kwinqaku le-7.1 uya kwandiswa ngokuzenzekelayo kwaye uya kuqala ukusebenza ngosuku lokuqala lweshishini emva komhla wokugqibela.

8. PAYMENT

8.1. Indlela yokuhlawula ikhethwe nguMthengi ngokwahlukileyo kwi-odolo nganye.

8.2. Umthengi unokukhetha ukhetho lokuhlawula xa ebeka iodolo kwezi ndlela zilandelayo zokuhlawula:

a) ngenkqubo ekhuselekileyo yokuhlawula kwi-Intanethi PayPal okanye tPay

b) Ukudlulisela kwi-akhawunti yebhanki.

8.3. Akunakwenzeka ukuba uMthengi enze intlawulo ngokuthumela imali okanye itsheki.

8.4. Kwimeko yokudluliselwa kwi-akhawunti yebhanki yasePoland (izinto eziza kuqala), yonke imali eboniswe kwi-imeyile engqina ukubekwa kwe-odolo kwiVenkile kufuneka idluliselwe ngaphakathi kweentsuku zeshishini ze-5 zibaliwe ukusuka ngomhla wokuthumela umThengi umyalezo osishwankathela iodolo ekubhekiswe kulo kwinqaku 5.4 apha ngasentla, kwiakhawunti Iinkcukacha zebhanki, kunye nesihloko sokudlulisela ikwayi-odolo inombolo. Intlawulo ithathelwa ingqalelo ngexesha lokufaka iakhawunti yebhanki yeVenkile. Ngeli xesha likhankanywe apha ngasentla, iimpahla ezi-odolweyo zigutyungelwe ngogcino.

8.5. Ukuba ugqithiselo alwenzwanga ngaphakathi kwixesha elikhankanyiweyo ngaphambili, iodolo iya kuthathwa njengeingeniswanga kwaye umthengi oya kuthengwa uya kuphelelwa, nto leyo ekhokelela ekucinyelweni komyalelo kunye nokupheliswa kwendawo ebekelwe kuyo.

8.6. Umthengisi uqinisekisa ngokufumana intlawulo nge-imeyile.

8.7. Kwiimeko ezizodwa, kunokwenzeka ukwandisa ixesha lokuhlawula, kodwa ngenxa yokuqinisekiswa kwayo kubalulekile ukuba umThengisi awamkele umhla wokugqibela omtsha nge-imeyile.

8.8. Ukuba umthengi unqwenela ukufumana i-invoice, ngokubeka iodolo kwiVenkile uyavuma ukukhupha kwaye athumele nge-imeyile kwidilesi ye-imeyile ayinikezwe, ii-invoice, iikopi ezimbini zee-invoice kunye nezilungiso zabo, ngokungqinelana noMmiselo woMphathiswa wezeMali we-20 ngo-December 2012 kwi ngokuthumela ii-invoice kwifom ye-elektroniki, imigaqo yokugcina kunye nenkqubo yokwenza ukuba ifumaneke kwigunya lerhafu okanye igunya lokulawula imali (Ijenali yeMithetho 2010, into 1528).

9. UBUNGOZI BOKUSINDA, UKUJONGA ISIQINISEKISO SESIVUMELWANO.

9.1. Le Migaqo inokufumaneka kwiwebhusayithi yokugcina kwiwebhusayithi ku-mmoimili.net / iphepha / imigaqo.

9.2. Ukongeza, usebenzisa umsebenzi ofumaneka kwisikhangeli sewebhu, ungashicilela kwaye ugcine iMigaqo ngendlela yoxwebhu.

9.3. Idatha yomyalelo obekiweyo inokugcinwa ngokukhuselekileyo: ngokukhuphela imiGaqo kunye nokugcina idatha eqokelelwe kwiphepha lokugqibela lomyalelo obekwe kwiVenkile isebenzisa imisebenzi ekhoyo kwisikhangeli, okanye ngokugcina idatha equlethwe kulwazi malunga neenkcukacha zokuthumela ezithunyelwe kwidilesi ye-imeyile enikezwe ngumthengi.

10. UKUQHUTYELWA KUSUKA EKUQALENI

10.1. Ngokulandela umthetho we-30 kaMeyi 2014 kumalungelo abathengi (I-Journal of Laws ye-24 ngoJuni 2014), umthengi (umntu wendalo owenza ukuthengiselana ngokwasemthethweni nosomashishini ongahambelani ngqo neshishini lakhe okanye umsebenzi wobungcali), oqukumbele ikhontrakthi yomgama okanye Ngaphandle kwendawo yeshishini inelungelo lokurhoxisa ikhontrakthi ngaphakathi kweentsuku ze-14 ngaphandle kokunika sizathu nangaphandle kweendleko, ngaphandle kweendleko ezichaziweyo kubugcisa. I-33, ubugcisa. Icandelo le34 I-2 kunye nobugcisa. I-35 yoMthetho we30 ngoMeyi 2014 kumalungelo abathengi.

10.2. Umhla wokugqibela wokurhoxisa kwikontrakthi iphela emva kokuphela kweentsuku ze-14 ukusuka kumhla wokusiwa.

10.3. Ukuze usebenzise ilungelo lokurhoxa, uMthengi ongumthengi kufuneka azise umthengisi, anike igama lakhe, idilesi epheleleyo yeposi kwaye, ukuba ikhona, inombolo yomnxeba, inombolo yefeksi kunye nedilesi ye-imeyile, malunga nesigqibo sakhe sokurhoxa kwisivumelwano ngesiteyitimenti esingangqinelani. ngokubhala. Umthengi unokusebenzisa ifom yokurhoxisa imodeli, eqhotyoshelwe njenge-Annex 2 kumthetho we-30 ngoMeyi 2014 kumalungelo abathengi, kodwa akanyanzelekanga. Umthengi unokugcwalisa kwaye angenise ifom yokurhoxisa efumaneka kwiwebhusayithi yomThengisi www.norddbo.com. Ukuba uMthengi usebenzisa le ndlela, umThengisi uya kuthumela kwangoko ubungqina bokufunyanwa kolwazi kurhoxiso kwikhontrakthi nge-imeyile kwidilesi ebonelelwe nguMthengi. Ukuhlangabezana nomhla obekiweyo wokurhoxisa ikhontrakthi, kwanele ukuthumela ulwazi malunga nokusetyenziswa kwelungelo lokurhoxa kwikhontrakthi ngaphambi komhla wokugqibela wokurhoxa kwimvumelwano.

10.4. Kwimeko yokurhoxiswa kwikhontrakthi, ikhontrakthi ithathwa njengengasebenziyo kwaye uMthengisi ubuyela kuMthengi ongumthengi zonke iintlawulo ezifunyenwe kuMthengi, kubandakanya neendleko zokuziswa (ngaphandle kweendleko ezangezelelweyo ezivela kwindlela yokuhanjiswa ekhethwe nguMthengi ngaphandle kwendlela yexabiso eliphantsi elinikezelwe nguMthengisi) , kwangoko kwaye nangayiphi na imeko ingekho emva kweentsuku ze-14 ukusukela ngala mhla umthengisi wafumana ulwazi malunga nokusebenzisa ilungelo lomthengi lokurhoxisa ikhontrakthi. Umthengisi uya kuyibuyisela intlawulo esebenzisa iindlela ezifanayo zokuhlawula ezazisetyenziswa nguMthengi kuthengiselwano lwantlandlolo, ngaphandle kokuba uMthengi uvumile ngesisombululo esahlukileyo. Umthengi akathwali ntlawulo ehambelana nokubuya kwentlawulo. Umthengisi unokuyibambisa imbuyekezo aze ayifumane okanye ayithengise umthengi ubungqina bokuba uyithumela kwakhona, nokuba yeyiphi na eyenzeka kuqala.

10.5. Xa usebenzisa ilungelo lokurhoxisa, umthengi ongumthengi unyanzelekile ukuthumela okanye ukuhambisa iimpahla kwidilesi yomthengisi u-Moi Mili Klaudia Wcisło, isitrato sasePiłsudskiego 20 / 5, 33-100 Tarnów kwangoko, kwaye nangayiphi na imeko kungabi semva kweentsuku ze-14 ukusukela ngala mhla ulwazi olusebenzayo ngumthengi welungelo lokurhoxisa ikhontrakthi. Umhla wokugqibela kuhlangatyezwana nawo ukuba uMthengi uthumela into ngaphambi kokuba iphele I14 yeentsuku. Umthengi uthwala iindleko ngqo zokubuyisela into leyo. Umthengi unoxanduva lokunciphisa ixabiso lezinto ezibangelwa kukuyisebenzisa ngendlela eyahlukileyo kunokuba bekufanelekile ukumisela ubume, iimpawu kunye nokusebenza kwento leyo.

10.6. Umthengi ongumthengi akazithwali iindleko zokubonelela ngesiqulatho sedijithali esingagcinwanga kwinto ebonakalayo, ukuba akazange avume ukusebenza kwenkonzo ngaphambi komhla wokugqibela wokurhoxa kwimvumelwano okanye engaziswanga ngokuphulukana nelungelo lakhe lokurhoxa kwimvumelwano ngexesha lokunika imvume enjalo okanye Umthengisi akaboneleli ngesiqinisekiso ngokuhambelana nobugcisa. Icandelo le15 I-1 kunye nobugcisa. Icandelo le21 I-1 yoMthetho we30 ngoMeyi 2014 kumalungelo abathengi (Ijenali yeMithetho ye24 ngoJuni 2014)

10.7. Ilungelo lokurhoxiswa alisebenzi kwizivumelwano:
a) ubonelelo ngeenkonzo, ukuba usomashishini uyenze ngokupheleleyo inkonzo ngemvume evakalayo yomthengi, owaziswa ngaphambi kokuqala kwenkonzo ukuba emva kokusebenza kwenkonzo ngusomashishini uya kuphulukana nelungelo lokurhoxisa ikhontrakthi;
b) apho ixabiso okanye imivuzo ixhomekeke kuguquko kwimakethi yezemali apho usomashishini engenanto yakwenza nolawulo enokuthi yenzeke ngaphambi komhla wokugqibela wokurhoxa kwimvumelwano;
c) apho umxholo wenkonzo iyinto engafakwiswanga, yenziwa ngokokuchazwa komthengi okanye ukusebenzela ukwanelisa iimfuno zakhe ezizodwa;
d) apho umxholo wenkonzo uyinto exhasa ukonakala ngokukhawuleza okanye ukuba nobomi beshelufu obufutshane;
e) apho umxholo wenkonzo uyinto eziswa kwiphakheji etywiniweyo, ethi emva kokuvula iphakheji ingabuyiswa ngenxa yokhuselo lwezempilo okanye izizathu zempilo, ukuba ufakelo luvuliwe emva kokuziswa;
f) apho umxholo wenkonzo zizinto ezinokuthi emva kokuziswa, ngenxa yohlobo lwazo, zidibene ngokungafaniyo nezinye izinto;
g) apho umxholo wenkonzo ziziselo ezinxilisayo, ixabiso ekuvunyelwene ngalo ekugqityweni kwekhontrakthi yentengiso, nonikezo lwentengiso lunokwenzeka kuphela emva kokuphela kweentsuku ze-30 kwaye ixabiso lazo lixhomekeke ekuguqukeni kwintengiso apho usomashishini engenakho ukulawula;
h) apho umboleki wayefuna ngokucacileyo ukuba usomashishini eze kuye ukuze alungiswe okanye agcinwe; Ukuba usomashishini ubonelela ngeenkonzo ezongeziweyo ngaphandle kwezo zifunwa ngumthengi, okanye abonelele ngezinto ngaphandle kwento eyimfuneko yokwenza ulungiso okanye ukulungiswa, umboleki unelungelo lokurhoxisa ikhontrakthi ngokubhekiselele kwiinkonzo ezongeziweyo okanye izinto;
i) apho umxholo wenkonzo uvakalayo okanye ubonakalayo orekhodiweyo okanye iinkqubo zekhompyuter zisiwe kwiphakheji etywiniweyo, ukuba iphakheji ivulwe emva kokuhanjiswa;
j) ukuhambisa amaphephandaba, amaphephandaba okanye iimagazini, ngaphandle kwemvumelwano yokubhalisa;
k) ugqitywe kwintengiso kawonkewonke;
l) ukubonelelwa kweenkonzo zokuhlala ngaphandle kwendawo yokuhlala, ukuthuthwa kweempahla, ukuqhuba imoto, ukutya, iinkonzo ezinxulumene nokuzonwabisa, ezolonwabo, ezemidlalo okanye imicimbi yezenkcubeko, ukuba ikhontrakthi ibonakalisa usuku okanye ixesha lokunikezelwa kwenkonzo;
m) ekuboneleleni ngomxholo wedijithali ongagcinwanga kwimo ebonakalayo, ukuba ukwenziwa kwenkonzo kwaqala ngokuvuma ngokucacileyo komthengi ngaphambi komhla wokugqibela wokurhoxa kwimvumelwano nasemva kokuba wazisiwe ngusomashishini malunga nokulahleka kwelungelo lokurhoxa kwimvumelwano.

11. IINKQUBO ZESIKHUMBUZO KUNYE NEZIBONELELO ZEMPAHLA

11.1. Umthengisi unyanzelekile ukuba abonelele umthengi ngemveliso engenasiphene.

11.2. Umthengisi unoxanduva kuMthengi ngokwemigaqo esekwe kubugcisa. I-556 yeKhowudi yeNdawo kunye nezinye ezalandelayo zeziphene (iwaranti).

11.3. Kwimeko yesivumelwano kunye nomthengi, ukuba isiphene somzimba safunyanwa kungangonyaka omnye wokuziswa kwento leyo, kucingelwa ukuba ibikho ngexesha ingozi eyadluliselwa ngayo kumthengi.
11.4. Umthengi, ukuba into ethengisiweyo inesiphene, unoku:
a) yenza ingxelo ecela ukuncitshiswa kwamaxabiso;
b) angenise ingxelo yokurhoxa kwimvumelwano;
Ngaphandle kokuba uMthengisi kwangoko nangaphandle kokuphazamiseka okungafanelekanga kuMthengi ubeka endaweni yento enesiphene kunye non-onesiphene okanye ususa isiphene. Nangona kunjalo, ukuba into sele itshintshiwe okanye yalungiswa ngumThengisi okanye umThengisi engayifezekisanga imbophelelo yokutshintsha into ngento enye engenasiphene okanye ukususa isiphene, akasayi kuba nelungelo lokuyifaka endaweni leyo okanye asuse isiphene.

11.5. Umthengi endaweni yokususa isiphene esichazwe ngumthengisi isicelo sokubuyiselwa endaweni yento engenasiphene okanye endaweni yokufaka endaweni yokufunwa ukususwa kwesiphene, ngaphandle kokuba ukuzisa into ithobele ikhontrakthi ngendlela ekhethwe nguMboleki-mali ayinakwenzeka okanye kuya kufuna iindleko ezigqithileyo xa kuthelekiswa nendlela ecetywayo nguMthengisi , ngelixa uvavanyo lweendleko ezigqithisileyo luthathela ingqalelo ixabiso lento leyo ingenasiphene, uhlobo nokubaluleka kwesiphene kufunyenwe, kwaye kuthathelwa ingqalelo izinto ezingalunganga eziza kubhengezwa ngumthengi
indlela yokwanelisa.

11.6. Umthengi akanakho ukurhoxa kwisivumelwano ukuba isiphene asisebenzi.

11.7. Umthengi, ukuba into ethengisiweyo inesiphene, unoku:
(a) funa ukutshintsha into ngento engenasiphene;
b) ukucela ukususwa kwesiphene.

11.8. Umthengisi unyanzelekile ukuba abuyisele into engenasiphene kwindawo engalunganga okanye ayisuse
isiphene ngaphakathi kwexesha elifanelekileyo ngaphandle kokuphazamiseka okungafanelekanga kumthengi.

11.9. Umthengisi unokwala ukwanelisa isicelo soMboleki-mali ukuba ukuzisa into enesiphene ukungqinelana nekhontrakthi ngendlela ekhethwe ngumthengi akunakwenzeka okanye kuya kufuna iindleko ezigqithileyo xa kuthelekiswa nendlela yesibini yokuyenza ihambelane nemvumelwano.

11.10. Kwimeko apho into enesiphene ifakiwe, uMboleki-mali unokufuna ukuba uMthengisi ahlukanise kwaye ahlanganise kwakhona emva kokufaka endaweni yakhe engenasiphene okanye asuse isiphene, nangona kunjalo, kunyanzelekile ukuba athwale ezinye zeendleko ezinxulumene nayo ngaphezulu kwexabiso lentengiso elithengisiweyo, okanye unokufuna ukuba uMthengisi ahlawule inxenye yeendleko Ukususa kunye nokubekwa ngokutsha, ukuya kuthi ga kwixabiso lezinto ezithengisiweyo. Kwimeko yokungasebenzi kwembophelelo nguMthengisi, uMthengi unelungelo lokukwenza le misebenzi ngeendleko nangomngcipheko womthengisi.

11.11. Umthengi osebenzisa amalungelo aphantsi kwewaranti unyanzelekile ukuba athengise into engenasiphoso kwidilesi yesikhalazo, kwaye ukuba, ngenxa yohlobo lwento leyo okanye indlela efakwe ngayo, ukuhanjiswa kwento nguMthengi kuya kuba nzima kakhulu, uMthengi unyanzelekile ukuba ayenze ifumaneke loo nto kuMthengisi kwindawo apho yeyiphi into. Kwimeko yokungasebenzi kwesibophelelo ngumthengisi, uMthengi unelungelo lokuyibuyisa into ngeendleko nangomngcipheko womthengisi.

11.12. Iindleko zokubuyisa okanye zokulungisa zithwalwa nguMthengisi, ngaphandle kwemeko echazwe kumhlathi Inqaku le-11 10 ngaphezulu.

11.13. Umthengisi unyanzelekile ayamkele into enesiphene kuMboleki-mali xa athe waguqula into leyo ukuba ibe yeyona inesiphene okanye urhoxise ikhontrakthi.

11.14. Umthengisi ngaphakathi kweentsuku ezilishumi elinesine uya kuphendula:
ingxelo) yokucela ukuncitshiswa kwamaxabiso;
b) ingxelo yokurhoxa kwimvumelwano;
c) isicelo sokutshintsha into ngento enye engenasiphene;
d) isicelo sokususa isiphene.
Ngaphandle koko, kuthathelwa ingqalelo ukuba wayithathela ingqalelo ingxelo yoMthengi okanye isicelo.

11.15. Umthengisi unoxanduva phantsi kwewaranti ukuba isiphene somzimba sifunyenwe ngaphakathi kwiminyaka emibini yento inikiweyo kuMthengi, kwaye ukuba loo nto iyithengisayo isetyenzisiwe kunyaka omnye wento inikezelwe kuMthengi.

11.16. Ibango lomthengi lokususa isiphene okanye ukutshintshiselana ngento ethengiselwe ukungabikho kwesiphene liphela emva konyaka, ukubalwa kususela kumhla wokufunyanwa kwesiphene, kodwa hayi ngaphambi kweminyaka emibini emva kokuba ikhutshiwe into leyo kuMthengi, kwaye ukuba umxholo wentengiso yinto leyo esetyenzisiweyo ngaphakathi kunyaka omnye ukuhambisa into kumThengi.

11.17. Kwimeko apho umhla wokuphelelwa kwento echazwe nguMthengisi okanye umenzi ephelela emva kweminyaka emibini ukusukela kumhla wokusiwa kwento leyo kuMthengi, umThengisi unoxanduva phantsi kwewaranti yokuba neziphene ezibonakalayo zale nto ifunyenwe ngaphambi kokuphelelwa kwelo xesha.

11.18. Ngeentsuku ezichazwe ePara. Inqaku le-11 15-17 Umthengi unokungenisa isiteyitimenti sokurhoxa kwisivumelwano okanye ukuncitshiswa kwamaxabiso ngenxa yesiphene somzimba sento ethengisiweyo, kwaye ukuba umthengi ufuna ukutshintsha kwento ngento engenasiphene okanye ukususwa kwesiphene, umhla wokugqibela wokuhambisa ingxelo yokurhoxa kwisivumelwano okanye ukuncitshiswa kwamaxabiso kuya kuqala ekuphelisweni kokungasebenzi kwexesha elifanelekileyo lokutshintshiselana ngezinto okanye ukususa isiphene.

11.19. Kwimeko yophando phambi kwenkundla okanye inkundla yegqwetha elinye lamalungelo aphantsi kwewaranti, ixesha elimisiweyo lokusebenzisa amanye amalungelo uMthengi anelungelo phantsi kwesi sihloko liya kumiswa kude kuphele ukugqitywa kwetyala. Ngokufanelekileyo, kuyasebenza nakwiinkqubo zokulamla, apho umhla wokugqibela wokusebenzisa amanye amalungelo phantsi kwewaranti, enikezwe uMthengi, uqala ukuqhuba ukusuka ngomhla inkundla yokwala ukuvunywa kwesigqibo esigqitywe phambi komlamli okanye ukupheliswa kokulamla okungenamsebenzi.

11.20. Ukuze usebenzise amalungelo phantsi kwewaranti yeziphene ezisemthethweni zento ethengisiweyo, umxholo 11 point 15-16 uyakusebenza, ngaphandle kokuba ixesha liya kuqala ukusukela ngala mhla uMthengi afunde ngobukho besiphene, kwaye ukuba uMthengi ufundile ngobukho besiphene kuphela Ngenxa yenyathelo lesithathu - ukusukela ngala mhla isigqibo sakhe sakhutshwa kwimbambano kunye nomntu wesithathu saba sesokugqibela.

11.21. Ukuba, ngenxa yesiphene kwizinto, uMboleki-mali enze ingxelo yokurhoxa kwisivumelwano okanye ukuncitshiswa kwamaxabiso, unokucela imbuyekezo ngomonakalo awuphetheyo ngenxa yokuba egqibile isivumelwano, ngaphandle kokuqonda ubukho besiphene, nokuba loo monakalo ububangelwe zizinto iimeko apho umThengi enganoxanduva, ngakumbi, inokufuna ukubuyiselwa kweendleko zokuqukumbela ikhontrakthi, iindleko zokuqokelela, ezothutho, zokugcina kunye ne-inshurensi yeempahla, ukubuyiselwa kweendleko ezenziweyo ngokokude kungafumani nzuzo kubo, kwaye akufumananga imbuyekezo yabo kwiqela lesithathu kunye nokubuyiselwa kweendleko zenkqubo. Oku akuchasanga izibonelelo kwisibophelelo sokulungisa umonakalo kwimigaqo ngokubanzi.

11.22. Ukuphelelwa kwalo naliphi na ixesha lokuchonga isiphene akuthinteli ukusetyenziswa kwamalungelo ewaranti ukuba uMthengisi uye wasifihla ngobuqhetseba isiphene.

11.23. Umthengisi, ukuba unyanzelekile ukubonelela okanye ukubonelela ngoncedo-mali kuMthengi, uyakwenza ngaphandle kokulibazisa okungafanelekanga, lingadlulanga ixesha elimiselwe ngumthetho.

12. UKHUSELEKO LOKUQHUTYWA KABANZI

12.1. Umlawuli wolwazi lweenkcukacha zobuqu ezinikezwe ngabathengi bevenkile nguMthengisi.

12.2. Umthengisi uzibophelela ukukhusela idatha yakho buqu ngokungqinelana noMthetho woKhuseleko lweDatha ka-29 Agasti 1997 kunye noMthetho weNkonzo ye-Elektroniki ye18 Julayi 2002. Umthengi, ngokunikezela ngedatha yakhe buqu kuMthengisi xa ebeka iodolo, uyavuma kwimvumelwano yabo nguMthengisi ngeenjongo zokugcwalisa iodolo. Umthengi unethuba lokujonga, ukulungisa, ukubuyekeza kunye nokucima idatha yakhe yobuqu nangaliphi na ixesha.

Idatha yobuqu ye-12.3 ayivelwanga ngumthengisi kwamanye amaziko ngenxa yezinye izinto ngaphandle kokuba zichaziwe kwinqaku le-13.2.

Idatha ye-12.4 yoBuqu iyenziwa kwaye ikhuselwe ngokungqinelana noMthetho woKhuseleko lweDatha yakho, ngendlela ethintela ukufikelela kwabantu besithathu.

13. IZIXHOBO ZOKUGQIBELA

13.1. Imigaqo kunye nekhontrakthi yentengiso egqitywe phakathi koMthengisi kunye nomthengi zixhomekeke kumthetho wasePoland.

13.2. Umthengi ngamnye unyanzelekile ukuba afunde iMigaqo, kunye nezibonelelo zayo zibophelela kuMthengi ngexesha lokubeka iodolo yakhe kwiVenkile.

13.3. Ukubangaba naluphi na ubonelelo lwale Migaqo okanye inxenye yesibonelelo okanye ayisebenzi, ayiboneleli ngamalungiselelo aseleyo ukuba awasebenzi kwaye ayichaphazeli ukuthembeka kwekhontrakthi yokuthengisa egqityiweyo. Isibonelelo esingasebenziyo kufuneka sithathelwe indawo sisibonelelo esifanelekileyo esisemthethweni esivumelana nezona njongo ziphambili ziya kubakho.

13.4. Umthengi unokuzisa isenzo kumthengisi ngaphambi kokuba inkundla eqhelekileyo ibe negunya phezu kwendawo yokuhlala / iofisi ebhalisiweyo yoMthengi okanye umthengisi. Umthengisi unokuzisa isenzo kuMthengi kuphela phambi kwenkundla eqhelekileyo enolawulo malunga nendawo ahlala kuyo / iofisi ebhalisiweyo yoMthengi.

I-13.5 Umthengisi unokwenza utshintsho kule Migaqo nangaliphi na ixesha, ngelixa olu tshintsho lungenakuba mandundu imeko (amalungelo) oMthengi omyalelo wawo uqhubekekayo, kwaye ungenisiwe ngexesha lokuqinisekiswa kweMigaqo yangaphambili.

Imigaqo ye-13.6 isebenza kwi-25 ngo-Disemba 2014.